EYE
Is een nieuw werk. Een estethisering van het oog. Een uitpuring, verlegging en transforming van accenten.
 
EyE
Afmetingen: doorsnede 18cm
materiaal: transparante plastiek en 2 componenten hars


 Aim or target
Deze boom, een conifeer, heb ik zelf verwijderd uit mijn zusters tuin . Vervolgens heb ik hem een jaar laten drogen in de kelder.
Daarna heb ik de schors verwijderd en hem bewerkt tot hij de vorm had van een projectiel.
Aim or target behandelt het onderwerp van projectie en vooropstelling.
Een "target" is een korte afstandsprojectie: hard, opportunistisch en rechtlijnig,
terwijl een "aim" een doel is waarnaar je evolueert, een natuurlijke beoging.
Beide vormen vragen een andere benadering, een ander gevoel. 
Door het woord option aan toe te voegen in hetwerk , krijg je een dualistische vraagstelling :denkend aan welke keuze je wilt maken,
tegelijkertijd de motieven in overweging nemend en hen vergelijken met iemand anders motieven.
 

Aim or target

Afmetingen: 100 cm x 17,5 cm x 43 cm

Materiaal: conifeer, staal, gts, transparante plastiek

 
 

The new gordion knot
Het verhaal van Alexander de Grote en de onontwarbare knoop.
De Gordiaanse knoop is de naam van een onontwarbare knoop. De knoop verbond het juk met de disselboom van een eeuwenoude strijdwagen.
Het orakel had over deze knoop gezegd: "wie deze knoop losmaakt, zal meester over de gehele wereld worden."
De knoop en de strijdwagen werden bewaard in de tempel van Zeus in de stad Gordium, hoofdstad van Frygië. Gordium,
dat gesticht was door de Frygische koning Gordius, werd beschouwd als het middelpunt van de wereld.
Nadat Alexander de Grote Darius een eerste maal verslagen had aan de Granicus, trok hij met zijn leger de Hellespont over en drong het koninkrijk van Darius binnen. Volgens de overlevering bestond zijn leger uit 10.000 ruiters en 30.000 man voetvolk. In Gordium hoorde Alexander van de voorspelling van het orakel. Onder belangstelling van vele Macedoniërs en Phrygiërs probeerde ook hij lange tijd de knoop te ontwarren. Toen de Macedoniërs de moed al verloren, merkte Alexander op: "Over de manier van het losmaken heeft het orakel niets gezegd." en met één slag van zijn zwaard hakte hij de knoop los.
Het verhaal gaat, dat Zeus de hele nacht donderde en bliksemde om er zijn goedkeuring aan te geven.
Uit Wikipedia : Vrije encyclopedie
De nieuwe, gordiaanse knoop is gemaakt uit een 200 m lange staaldraad, die manueel is geknoopt tot een bol van een halve meter.
Geen enkel zwaard is in staat om dit door te klieven. Dit is misschien wel het symbool voor het einde van dictaturen, van alleenheerschappij.
Onze wereld is immers een kluwen van verschillende opvattingen, waar niemand in zijn totaliteit vat op heeft.
 

The new gordian knot

Afmetingen: 50 cm

Materiaal: staal